Nota prawna

  1. Materiały graficzne i opracowania treści prezentowane w witrynie internetowej www.spameed.pl są własnością intelektualną Spameed Profesjonalnej Kliniki Zdrowia i Urody i są objęte ochroną prawną na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r.). Kopiowanie, powielanie i używanie zawartości witryny w celach innych, niż informacyjne, bez pisemnego zezwolenia Spameed Profesjonalnej Kliniki Zdrowia i Urody jest zabronione.
  2. Wszystkie logotypy i znaki towarowe prezentowane na stronie są prawną własnością odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
  3. Spameed Profesjonalna Klinika Zdrowia i Urody. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu www, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
  4. Spameed Profesjonalna Klinika Zdrowia i Urody zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Spameed Profesjonalna Klinika Urody i Zdrowia s.c. nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw. Spameed Profesjonalna Klinika Zdrowia i Urody nie udziela żadnej gwarancji, że rezultat poszukiwań w serwisie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do: merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że gwarancja taka została jednoznacznie sformułowana w dokumencie sygnowanym przez Spameed Profesjonalną Klinikę Zdrowia i Urody. Spameed Profesjonalna Klinika Zdrowia i Urody nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.