Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie www.spameed.pl przygotowane zostało przez firmę Spameed Profesjonalna Klinika Zdrowia i Urody i stanowi świadectwo dostrzegania problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych. Poniższe akapity zawierają zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o Klientach, obowiązujące w naszym serwisie:

Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Serwis spameed.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych Klientów o oferowanych przez nas usługach.

W niektórych przypadkach (np. formularze, badania ankietowe) zbieramy informacje o Użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim – chyba że wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – i służą do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących dostarczanie usług.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników podczas diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez spameed.pl.

Na podstawie uzyskanych informacji sporadycznie są sporządzane zestawienia statystyczne, służące wyłącznie do celów analizy na potrzeby Spameed Profesjonalna Klinika Zdrowia i Urody. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu spameed.pl i nie są ujawniane osobom trzecim.

Okazjonalnie witryna spameed.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji „cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Witryna spameed.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość spersonalizowaną, odpowiadającą potrzebom Klientów.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych i od uczestników promocji realizowanych na stronach spameed.pl?

Nasz serwis wykorzystuje formularze, które umożliwiają Klientom złożenie zamówienia na usługi. Formularze pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień oraz wysyłania informacji o naszej Klinice.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia przekazanych danych). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Korzystanie z formularzy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami).

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis spameed.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich Użytkowników – odbiorców list e-mailingowych i uczestników badań ankietowych. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej Użytkowników) są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień i wysyłania informacji o naszej Klinice.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani dokonywać zamówień usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Zabezpieczenia

Witryna spameed.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Spameed Profesjonalnej Kliniki Zdrowia i Urody na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszeni są o wysłanie uwag pod adres: spameed@nullspameed.pl.